Image

Opis Proizvoda

Pomerljive freze spadaju u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Zahvaljujući mogućnosti pomeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale delove biljke. Ove mašine se proizvode u dve klase, i to: B35 (za lakše radne uslove) i B55 (za srednje zahtevne radne uslove).

Prednosti:
– Bočno pomeranje
– Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji
– Visok kvalitet motičica
– Visoka pouzdanost

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

Tip FPM 619.982 FPM 619.729 FPM 619.992 FPM 619.091 FPM 619.036 FPM 619.037 FPM 619.100
Radni zahvat (m) 1,05 1,25 1,45 1,65 1,65 1,85 2,05
Ukupna širina (m) 1,2 1,4 1,6 1,8 1,85 2,05 2,25
Minimalna snaga traktora-kw(ks) 11 (15) 15 (20) 18 (25) 22 (30) 22 (30) 26 (35) 37 (50)
Priključivanje U tri tačke
Kategorija traktora 1 N, I, II I, II
Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min) 540
Broj obrtaja rotora (mm) 231 280
Prečnik rotora(mm) 42( pun materijal ) 63,5(debelozoidna cev 8mm)
Prečnik rotora sa motičicama (mm) 350 350 350 350 470
Bočni prenos Lanac
Broj motičica po rozetni / ukupno 4/20 4/24 4/28 4/32 4/32 4/36 4/40
Maksimalna radna dubina(cm) 18 18 18 18 20 20 20
Podešavanje dubine Bočni klizači
Pomeranje u stranu (cm) L-39/D-66

 

L-50/D-55

L-39/D-86

 

L-60/D-65

L-39/D106

 

L-70/D-75

L-39/D-126

 

L-80/D-85

L-40/D-125

 

L-80/D-85

L-40/D-155

 

L-90 / D-95

L-45/D-155

 

L-105/D-95

Težina (kg) 150 165 180 195 285 325 350