Nošene prskalice E-serija

 

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima. 

Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama.

Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

E-serija je prilagođena najnovijim evropskim standardima. Ima ugrađena tri rezervoara i to glavni gde se nalazi tečnost za prskanje, u drugom se nalazi čista voda za ispiranje prskalice (pumpe, regulatora i uređaja) dok treći takođe ima čistu vodu za pranje ruku i umivanje.

E-serija dolazi u dve osnovne verzije i to M-440E i M-660E.

Tabele u nastavku prikazuju pumpe koje se ugradjuju

 
 
  Comet BP-60K (standardno u M-440E) Comet BP-105 (standardno u M-440E) Comet BP-125
 
Membrane (klip) 2 3 3
Protok (l/min) 60 105 125
Pritisak (bar) 20 20 20
Broj obrtaja (o/min) 550 550 550

 

  Comet BP-151K Comet BP-171K Comet BP-205 Comet BP-235
 
Membrane (klip) 4 4 6 6
Protok (l/min) 151 171 205 235
Pritisak (bar) 20 20 20 20
Broj obrtaja (o/min) 5500 550 550 550

 

U ponudi imamo regulatore različitog tipa kao i karakteristike:

Osnovni tip Geoline (Tecomec) 

Opciono u ponudi imamo i regulator sa preciznim podešavanjem (levo), regulator sa elektro uključivanje-isključivanje (u sredini) i regulator sa kompletnom elektrokontrolom i kontrolom pritiska sa prikazom u kabini (desno).

          

U tabeli ispod dati su osnovni podaci E-serije i njihove dodatne opcije.

 
  Oznake prizvoda M-440E M-660E
Segmenti proizvoda Opcije
Rezervoari 440l+50l+15l (3 rezervoara) -
660l+50l+15l (3 rezervoara) -
Pumpe Comet BP-60k
Comet BP-105k
Comet BP-125k -
Regulatori Comet sa 3 izlaza
Comet sa 4 izlaza
Geoline sa 4 izlaza 
Uređaji Uređaj za ratarsko prskanje 8m
Uređaj za ratarsko prskanje 10m
Uređaj za ratarsko prskanje 12m
Uređaj za ratarsko prskanje 10m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice
Uređaj za ratarsko prskanje 12m nivelirajući – kopira teren + trokrake mlaznice 
Koturača sa 50m creva 
Filteri Injektor sa ručicom za ispuštanje vode
Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Mlaznice Geoline-Tecomec 0,15 zelene
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,2 žute
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,3 plave
Mlaznice Geoline-Tecomec 0,4 crvene
Mlaznice Lechler – Geoline 0,2 žute
Mlaznice Lechler – Geoline 0,3 plave
Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,2 žute PROTIV VETRA
Mlaznice Lechler – Geoline IDK 0,3 plave PROTIV VETRA
Mlaznice mesingane MS 0,2
Mlaznice mesingane MS 0,3
Mlaznice mesingane MS 0,4
Mlaznice mesingane kružne
Mlaznice Albuz
Držač za trokrake mlaznice (tri mlaznice)

♦ - Standardno se ugrađuje

◊ - Opciono po zahtevu kupca