Nošene prskalice S serije

Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima.

Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama.

Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

S-serija je pogodna posebno na manjim parcelama radi mogućnosti lakšeg manervisanja.

Uređaj UBP3 odnosno uređaj za bočno prskanje pogodan je za prskanje mladog i ili niskog voća i vinograda koji su posađeni u redovima (špalirima). Podešavanje po visini, mogućnost zakošenja (nagiba) nezavisno svake strane, štelovanje širine uređaja, podešavanje svake prskalice ponaosob način prskanja kao i smer omogućava da se prskalica prilagodi maksimalno svačijoj potrebi kao i zahtevu. Kao dodatak može se tražiti povišen ram (mesto kačenja uređaja) da bi se omogućila veća maksimalna visina prskanja. Isporučuje se u obe verzije od 330 i 440l.

Izgled prskalice sa uređajem UBP3:

Prskalica sa uređajem UVP-1 predviđen je za prskanje ili mladog voća ili pak voćnjaka koji nije u špaliru tj redovima. Crevo od 50m omogućava pokrivanje velike površine voćnjaka sa jednim pozicioniranjem traktora. Kao dodatnu mogućnost smo uveli i to da može se isporučiti sa sistemom od dve koturače i time se može prskati na dva mesta istovremeno. Isporučuje se u obe verzije od 330 i 440l.

S-serija dolazi u dve osnovne verzije i to M-330S i M-440S. Osnovna razlika je u zapremini rezervoara tečnosti koja iznosi 330l za M-330S i 440l za M-440S. Na slikama je prikazana nošena prskalica sa uređajem za ratarko prskanje (URP-8). Isporučuje se u obe verzije od 330 i 440l.

Uređaje za ratarsko prskanje isporučujemo u standardnim veličinama od 8 ili 10m, a u ponudi možemo izaći našim korisnicima i ponudi ti uređaje manjih ili većih raspona.

Osnovne karakteristike i opcije:

Pumpe sa karakteristikama:

  Morava MP-60 Comet BP-60K Comet BP-105
 
Membrane (klip) 2 2 3
Protok (l/min) 60 60 105
Pritisak (bar) 20 20 20
Broj obrtaja (o/min) 550 550 550
 

Regulatori

Osnovna varijanta Geoline (Tecomec)    opciono: Comet 

Regulatori su prilagođeni pumpama kako po priključcima tako i po fizičkim karakteristikama (radni pritisak, protok...), osnovna razlika je u proizvođaču i u materijalaima od kojih su izrađeni.

S-serija dolazi u dve osnovne verzije i to M-330S i M-440S. Osnovna razlika je u zapremini rezervoara tečnosti koja iznosi 330l za M-330S i 440l za M-440S. Na slikama je prikazana nošena prskalica sa uređajem za ratarko prskanje (URP-8).

Prikaz demonstracije rada na polju