Image
Pomerljive freze spadaju u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Zahvaljujući mogućnosti pomeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale delove biljke. Ove mašine se proizvode u dve klase, i to: B35 (za lakše radne uslove) i B55 (za srednje zahtevne radne uslove).


Prednosti:

- Bočno pomeranje
- Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji
- Visok kvalitet motičica
- Visoka pouzdanost

Glavne karakteristike

  1. Podešavanje radne dubine pomoću bočnih klizača.
  2. Mehanizam za bočno pomeranje.
  1. Bočni prenos preko lanca u uljnom kućištu.
  2. Specijalan oblik i spiralni raspored motičica na rotoru omogućavaju efikasno usitnjavanje zemljišta uz minimalan utrošak energije.
  3. Podešavanjem položaja zadnjeg poklopca podešava se stepen usitnjenosti zemljišta.