Image
Parkovske kosačice FPM namenjene su za profesionalnu upotrebu za košenje većih travnatih površina kao što su parkovi, sportski tereni i slične javne površine. Ova kosačica ima pogon na zadnje točkove, što pruža odlične manevarske sposobnosti uz izuzetnu lakoću korišćenja.


Prednosti:

- Visok radni učinak
- Mogućnost korišćenja na kosim terenima do nagiba do 25°
- Niski troškovi i jednostavno održavanje
- Dugotrajna i pouzdana mašina
Ugaoni prenosnik.
Rezni nož.
Podešavanje visine košenja.
Sistem pogona točkova.
Image