Image

Sakupljači sena „SUNCE” su namenjeni kako za sakupljanje tako i za rastresanje i prevrtanje pokošene travne mase, čime se skraćuje vreme prosušivanja. Zbog dobrog kopiranja tla pogodni su za korišćenje na svim terenima, a zahvaljujući jednostavnoj i snažnoj konstrukciji veoma su laki i pouzdani za korišćenje.

Prednosti:
– Snažna konstrukcija
– Mogućnost sakupljanja sena u jedan, dva ili više redova u zavisnosti od količine travne mase
– Niska potrošnja goriva – ne koristi kardansko vratilo
– Minimalno održavanje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 

  FPM 627.652 FPM 627.350 FPM 627.154 FPM 627.156
Radni zahvat (m) 2,4 5,0 5,2 8,0
Broj sabirnih točkova/broj sabirnih elemenata po točku  4/40 8/40 9/40 13/40
Debljina sabirnih elemenata (mm) 7
Priključivanje  U tri tačke
Kategorija traktora  I, II
Min snaga traktora kW(ks) 18 (24) 25 (33) 30 (41)
Max radna brzina traktora (km/h) 15
Max radni učinak (ha/h) 3,6 7,5 7,5 10,5
Podizni sistem sabirnih točkova mehaničko hidraulično
Širina u transportnom položaju (m) širina traktora 3 3 3
Težina (kg) 175 450 470 550