Image
Vučene tanjirače FPM namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, za sve vidove poljoprivredne proizvodnje. Njihova snažna i masivna konstrukcija i optimalna težina omogućavaju korišćenje na svim tipovima zemljišta i u najtežim radnim uslovima.


Prednosti:
- Visok kvalitet diskova i ležajeva
- Snažna i masivna konstrukcija
- Optimalna težina
- Minimalno održavanje

Glavne karakteristike

Hidraulično podizanje točkova za prebacivanje iz transportnog u radni položaj.

Podešavanje radnog položaja diskova (ugao rada).

Podešavanje transportnog položaja (visine kačenja za traktor).

Valjci (opcija).     
a) Podešavanje valjaka.

Zaključavanje za transportni položaj.